Giften, ANBI en Info

Giftenaftrek voor ENL:

ANBI

Vanaf begin 2008 zijn giften alleen aftrekbaar voor de belasting als de gift wordt gedaan aan een instelling die een z.g. ANBI-beschikking van de belastingdienst heeft ontvangen (ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling).

Op 19 december 2007 heeft Rafaël Nederland een ANBI groepsbeschikking gekregen.

Als zelfstandige gemeente, aangesloten bij Rafaël Nederland valt ook Evangeliegemeente Nieuw Leven onder deze groepsbeschikking. Dit houdt in dat ook uw giften aan ENL aftrekbaar zijn voor de belasting.

De groepsbeschikking voor Rafaël Nederland is te vinden in het ANBI-zoekregister op de site van de belastingdienst (belastingdienst> giften>ANBI zoeken).

Als in het veld "Instelling" het woord "groepsbeschikking" wordt ingevuld, wordt een lijst met instellingen met een groepbeschikking* getoond. Rafaël Nederland staat in die lijst.

Giften aan ENL kunnen worden overgemaakt op rekening: NL32RABO0372491022 t.n.v. Evangeliegemeente Nieuw Leven te Woudenberg

 

Algemene gegevens:

Evangeliegemeente Nieuw Leven
033-2862922
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenstelling bestuur:

Oudstenraad bestaat uit:
Joost Bijl
Elisa Homan
Paul Hoogers


Adviserende bestuursleden:
Gerard van Rooij
Hans Rolff

Beleidsplan:

Beleidsplan Rafael Nederland: Rafaël documenten

Beleidsplan ENL: Beleidsplan 2015

Beloningsbeleid:

De oudsten en adviserende bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden voor de gemeente (ENL).

Documenten:

Jaarverslag 2014
Financiëel jaarverslag 2014
Begroting 2015